26 Julie Past. Ronnie Barnard – As ons nie weet wat om te doen nie