2021 – Prepared to shine

Aflame Hoërskoolbediening

Fokuspunte: Om Jesus aan tieners van alle kulture voor te stel, dissipels van hulle te maak en sorg te dra dat hulle gedoop word en geestelik groei.

Alhoewel dit ons belangrikste taak is om elke tiener met eenvoudige en relevante onderwerpe in ‘n veilige omgewing te bedien, word daar ook gesorg vir baie pret.

Die volgende word vir die tieners aangebied:

  • Weeklikse selgroepe in sy omgewing.
  • Vrydagaande: Lofprysing en aanbidding, die Woord word bedien en dan word daar lekker gekuier.
  • Daar word ook geleentheid geskep vir Bybelstudie en gebed.
  • Sondagdienste: Sondagaande word daar meer op die jonger geslag gefokus – veral met die musiekbediening.

Alichia Pieterse: 076 440 3973

Besoek gerus ons Facebook blad