(Afr) Ronnie Barnard – Heilige Gees Filosofie – Deel 7

(Afr) Ronnie Barnard – Heilige Gees Filosofie – Deel 7

(Afr) Ronnie Barnard – Heilige Gees Filosofie – Deel 7

08:30 Sondagoggend 23 Oktober 2016
Pastoor Ronnie se vorige reeks oor die effek van ‘n Filosofie op jou lewe het iets binne ons wakker gemaak en toe die onstaan van die nuwe reeks “Heilige Gees-Filisofie”.
http://bible.com/events/116189
====================================

I KORINTHIËRS 2:14 AFR53
Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.
http://bible.com/5/1co.2.14.AFR53

I KORINTHIËRS 12:3 AFR53
Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ’n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.
http://bible.com/5/1co.12.3.AFR53

LUKAS 6:46 AFR53
En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?
http://bible.com/5/luk.6.46.AFR53

MATTEUS 3:15 AFR83
Jesus het hom geantwoord: “Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen.” Daarna het Johannes ingestem.
http://bible.com/6/mat.3.15.AFR83

MATTEUS 3:16 AFR83
Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom.
http://bible.com/6/mat.3.16.AFR83

HANDELINGE 2:37 AFR53
TOE hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?
http://bible.com/5/act.2.37.AFR53

HANDELINGE 2:38 AFR53
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
http://bible.com/5/act.2.38.AFR53

HANDELINGE 22:16 AFR53
En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.
http://bible.com/5/act.22.16.AFR53

HANDELINGE 9:18 AFR53
En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop.
http://bible.com/5/act.9.18.AFR53

HANDELINGE 19:2 AFR53
en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ’n Heilige Gees is nie.
http://bible.com/5/act.19.2.AFR53

HANDELINGE 19:3 AFR53
En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes.
http://bible.com/5/act.19.3.AFR53

HANDELINGE 19:5 AFR53
En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
http://bible.com/5/act.19.5.AFR53

HANDELINGE 19:6 AFR53
En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.
http://bible.com/5/act.19.6.AFR53

MARKUS 16:15 AFR53
En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
http://bible.com/5/mrk.16.15.AFR53

MARKUS 16:16 AFR53
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
http://bible.com/5/mrk.16.16.AFR53

MARKUS 16:17 AFR53
En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,
http://bible.com/5/mrk.16.17.AFR53

HANDELINGE 2:4 AFR53
En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
http://bible.com/5/act.2.4.AFR53

HANDELINGE 2:38 AFR53
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
http://bible.com/5/act.2.38.AFR53

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.