(Afr) Thinus Botha – n Plek Waar Jy Behoort

(Afr) Thinus Botha – n Plek Waar Jy Behoort

(Afr) Thinus Botha – n Plek Waar Jy Behoort

08:30 Sondagoggend
9 Oktober 2016

Past Thinus Botha deel met ons oor wat beteken dit om deel te wees van die familie van God.

Gen. 2:18 Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.

Matt. 4:17 Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Gal. 6:2 Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

Joh. 13:34 ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.

Joh. 13:35 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.

I Kor. 12:12 (NLV) Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam.

I Kor. 12:21 En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie.

I Kor. 12:26 En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.

I Joh. 4:18 Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

Rom. 8:29 Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders.

Rom. 8:15 Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

I Joh. 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.