Ons kyk na die seun

Sing 'n hallelujah

Die hoogste ere

Leeu van Juda

Jesus die oorwinnaar

Prys die Heer

Die Seën