2021 – Prepared to shine

Daaglikse Boublokke

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Beloftes wat ons elke dag belei.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”24194″ img_size=”960×250″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
 • Jesus Christus het ons straf gedra sodat ons sy vrede kan hê (Jes. 53:5).
 • Jesus Christus het ons sonde op hom geneem sodat ons die geregtighied van God kan wees (II Kor. 5:21).
 • Jesus Christus het ‘n vloek geword sodat ons die geseëndes van God kan wees (Gal. 3:13).
 • Jesus Christus het arm geword sodat ons ryk kan wees (II Kor. 8:9).
 • Deur Jesus Christus se wonde kan ons gesond wees (Jes. 53:5).
 • Veel meer sal ons wat die gawe van geregtigheid en oorvloed van genade ontvang het, in hierdie lewe heers deur Jesus Christus (Rom. 5:17).
 • God het ’n verbond van buitengewone vermeerdering met Abrahamgesluit en daarom is ons ook in Christus geregtig daarop (Gen. 17.2, Gal. 3:29).
 • God het Job van alle kante beskerm en die werke van sy hande geseën en daarom sal hy ook vir ons van alle kante rondom beskerm en die werke van ons hande seën (Job 1:10).
 • Net soos Samuel in guns en statuur toegeneem het by God en die mens, so sal ons ook in guns en statuur toeneem by God en die mens (I Sam. 2:26 en Luk. 2.25).
 • As ons najaag om die Here te ken, sal Hy na ons deurbreek so seker soos die dagbreek en die laat somerreëns wat die aarde besproei (Hos. 6:3).
 • God het ‘n welbehae in die voorspoed van sy kinders (Ps. 35:27).
 • Die planne wat God vir ons het, is planne van voorspoed en nie van teenspoed nie, om vir ons ‘n hoopvolle toekoms te gee (Jer. 29:11).
 • God maak ons die kop en nie die stert nie, ons gaan net boontoe en nie ondertoe nie, ons gaan vorentoe en nie agtertoe nie, ons sal geld uitleen maar self sal ons nie leen nie (Deut. 12,13).
 • Met my God loop ek ’n bende storm, met my God spring ek oor ‘n muur (Ps. 18:30).
 • Die koninkryk van God gaan nie oor wat ons eet of wat ons drink nie, maar oor geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees (Rom. 14:17).
 • Jou son sal nie meer ondergaan nie en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou ’n ewige lig wees en die dae van jou treurigheid is verby (Jes. 60:20).
 • Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want Hy het my beklee met die klere van heil en my in die mantel van geregtigheid gewikkel (Jes. 61:10).
 • Dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons die gebod gegee het (I Joh. 3:23).
 • Ek glo God, dit sal wees soos Hy vir my gesê het (Hand. 27:25).
 • Geen wapen wat teen jou gesmee word sal enige iets uitrig nie. Hy wat jou aanval, sal oor jou val (Jes. 54:17).
 • Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe (Spr. 4:23)
 • Want berge mag wyk en heuwels mag wankel, maar my goedentierenheid sal van jou nie wyk en my vredesverbond nie wankel nie, sê die Here jou Ontfermer (Jes. 54:10).
 • Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die vlees doodmaak, sal julle lewe (Rom. 8:13).
 • En God het gesê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers” (Gen. 1:26).
 • Joshua het vir die son gesê om stil te staan en daar was nog nooit ‘n dag soos hierdie nie … Daardie dag het die Here gedoen wat ‘n mens gevra het (Jos. 10:12 en14).
 • Berei die weg van die Here (Jes. 40:3).
 • Afrika en Suid-Afrika sal gered word.
 • Werk jou eie heil uit met vrees en bewing (Fil. 2:12).
 • Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn (Matt. 12:35).
 • Hy het geprofeteer dat Jesus vir die volk sal sterwe … om die verstrooide kinders van God tot ‘n eenheid saam te voeg (Joh. 11:51-52).
 • En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ’n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus (I Pet. 2:5).
 • Gewis sal Ek jou geheel en al versamel … Gewis sal Ek vergader die oorblyfsel van Israel; almal bymekaarbring soos skape in ’n kraal, soos ‘n kudde in sy weiveld; en dit sal dreun van mense (Miga 2:12).
 • Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens testaan (Luk. 21:36).
 • Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae (Ps. 23:6).
 • Want so sê die Here Here, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag (Jes. 30:15).
 • Die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het (Hebr. 12:2).
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Psalm 91″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1548341832179{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1548341818735{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”]

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ‘n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat Hy my liefhet, spreek God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Psalm 121″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text css=”.vc_custom_1548341895051{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”]

Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou Bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]