Week 1: 7-13 Junie 2020 Vernuwe en Wees….

Week 1: 7-13 Junie 2020 Vernuwe en Wees….

Alles is nuut. Ons begin elkeen eintlik weer van vooraf. Die wêreld was al ‘n paar keer hier, maar vir ons is dit die eerste keer. Ons moet ons denke en lewens aanpas in ‘n nuwe wêreld. Hoe doen ek dit? Hoe verander ek my denke en lewe? In hierdie reeks wil ons jou begelei om jou denke en lewe weer van vooraf te vernuwe. In hierdie reeks gaan ons kyk hoe ons in hierdie tyd weer Mens-, Familie- en Kerk kan WEES.

“Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.” Rick Warren

Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore

Gebed: Open met gebed.

Lees: Psalm 46:11 Die Boodskap Bybel-“Wees stil en weet Ek is God”. Psalm 46:10 Message-“Step out of the traffic! Take a long, loving look at me, your High God, above politics, above everything.”

Romans 12:2-Afrikaans 1983-“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te Vernuwe”.

Gesels: Vertel die storie hoe Jerusalem omsingel was en hoe koning Hiskia die aangesig van God gesoek het en hoe God Hiskia se gebed verhoor het en die vyand verslaan het (2 Kronieke 32). Hiskia het gevra dat God Sy wil en plan moet laat gebeur. So het ons almal vandag God se plan en wil vir ons lewens nodig. Volgens Rom 12:2 moet ons denke verander, veral in die tyd waarin ons vandag leef, moet ons nuut dink en ons denkpatr one moet vernuwe. Ons kan slegs ons denke verander deur God te raadpleeg en Sy wil en plan te kry vir ons lewens.

Vra: 1. Koning Hiskia het gevra om eers vir God te raadpleeg voor hy ‘n besluit neem om oorlog te maak. Hy wou eers die wil en plan van God weet. Hoe kan ons die plan en wil van God vir ons lewe soek? 2. Wat se Geestelike Praktyke kan ons gebruik om nader aan God te beweeg om so Sy Wil en plan vir ons lewens te kry? 3. Wat dink jy is ‘n nuwe praktyk wat jy kan aanleer?

Gebed: Bid vir mekaar en vir gebedsversoeke