Prepaired to shine

Aflame Jeug

Aflame is ‘n passievolle en aan die brand tienergroep met drie fokuspunte: Red siele, maak dissipels en doop hulle. Hierdie is nie jou algemene tienerbediening nie.

Ons glo dat God ons bestem het om die lewens van tieners aan te raak met eenvoudige, relevante pret, tog diep manier van bedien. Ons harte is nie net om jong mense te red nie, maar om hulle aktief te hou in dieselfde vir andere doen. Ons streef om die Woord na hulle te bring in weeklikse groepe, asook ons naweekdienste. Ons Vrydagaanddiens het iets vir iemand van elke kultuur. Vanaf die tieners aankom, totdat hulle gaan, is daar ‘fellowship’, aanbidding, studie van die Woord en gebed in ‘n veilige omgewing.

Vir meer inligting kontak Dawid Lampbrecht: 082 457 9146 en besoek ons Facebook blad