Believe Jesus, Speak Jesus, Live Jesus

Leadership Meeting-Leierskap Byeenkoms

Hierdie byeenkoms vind altyd plaas in die eerste week van die nuwe kwrtaal en is vir al ons leiers.  Past. Ronnie is die fasiliteerder en gee leierskap ontwikkeling by hierdie byeenkoms.

This meeting falls on the the first week of the new term. Past. Ronnie is the facilitator and gives crucial leadership training.