Believe Jesus, Speak Jesus, Live Jesus
Congregation during praise and worship

Oujaarsdiens

Kom ons sluit die jaar af in die teenwoordigheid van ons Here en begin die nuwe jaar ook so. Die diens word waargeneem deur past. Ronnie.