Believe Jesus, Speak Jesus, Live Jesus

Leisure Groep

Die doel van die Leisure-groep is om die senior mense van die gemeente en ook die breër gemeenskap te bedien. Die hooffokus is die bediening van die Woord om mense geestelik te versterk en op te bou. Die byeenkomste is ook ‘n geleentheid om saam te kuier en op ‘n sosiale vlak met ander te kommunikeer. Die byeenkomste vind op elke laaste Donderdag van die maand plaas.

Jou Besonderhede

Ek wil meer weet