2021 – Prepared to shine

Reik uit

Evangelisasie: Om die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig is een van Woord en Lewe se belangrikste take.

Kerkplanting: Ons streef daarna om soveel moontlik gemeentes regoor Suid-Afrika en Afrika te plant.

Sending: Ons fokus baie sterk daarop om sendingwerk dwarsoor die Afrika-kontinent te doen. Ons glo dat die Here wil hê dat ons by Woord en Lewe “, soos ‘n stad op ‘n berg moet wees wat nie versteek sal kan word nie” (Matt. 5:14). Een van die maniere waarop ons hierdie visie uitleef is om op sendingwerk en wêreldevangelisasie te fokus.