Prepaired to shine

Sermons on Corinthians

Vernuwe en Wees -Week 2

Vernuwe en wees – Geestelik gesond 2 Kor 5:17…Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Rom 12:2…Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.   Wees Geestelik Vernuwe…Gesond 7 Geestelike gewoontes Om Jesus lief…