2021 – Prepared to shine

Deur Christus, my krag

Deur Christus, my krag – Deel 5

  Kernteks: ll Kor. 12:9 … want my krag word in swakheid volbring … Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus (Sy salwing) wat my krag gee. Luk. 24:49 … totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hand. 1:5 … maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word ……