2021 – Prepared to shine

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 4

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 4   Kernteks: Open. 3:10 Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat …                                                                                                                                      Open. 3:10 … wat oor die die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde…