2021 – Prepared to shine

Nou weet ek

Nou weet Ek -Deel 2

                                                                        Kernteks: Gen 22:12 … nou WEET Ek … jou seun, jou enigste, van My nie TERUGGEHOU het nie. Gen 22:14 … sodat vandag nog gesê word: Op die BERG (Golgota) van die Here sal dit VOORSIEN word. Joh 3:16 … dat Hy sy ENIGGEBORE Seun GEGEE het … Joh 3:16…