2021 – Prepared to shine

Vernuwe

Vernuwe en wees – Week 5

Vernuwe en Wees Gesond in jou Verhoudings   “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”         Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore Verhoudings is baie belangrik.…

Vernuwe en wees – Week 3

Vernuwe en Wees Fisies Gesond   “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”         Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore Daar is ‘n Gesegde wat sê:…

Vernuwe en Wees -Week 2

Vernuwe en wees – Geestelik gesond 2 Kor 5:17…Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Rom 12:2…Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.   Wees Geestelik Vernuwe…Gesond 7 Geestelike gewoontes Om Jesus lief…