2021 – Prepared to shine

Versamel

Versamel

Versamel – Sondag 2 Augustus                        Renaldo Barnard Joël 1:2 Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die land! Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind?  Joël 1:9 Spysoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Here; die priesters,…