2021 – Prepared to shine

Sermons by Morné Kruger

Loof die Here

5 Desember 2021 Ps 137:1-4 Spr 18:21  Dood en lewe is in die mag van die tong … Fil 4:4 Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle! Ps 96:1  Sing tot eer van die Here ‘n nuwe lied; sing voor die Here … Ps 34:2 Ek wil die Here altyd loof,sy lof…

Lewe – Morne Kruger

31 Oktober 2021 Matt 16:24 Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Jak 1:22 En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. Luk 11:28 En Hy sê: Ja, maar salig is hulle…