Believe Jesus, Speak Jesus, Live Jesus

Sermons by Renaldo Barnard

Versamel

Versamel – Sondag 2 Augustus                        Renaldo Barnard Joël 1:2 Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die land! Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind?  Joël 1:9 Spysoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Here; die priesters,…

Vernuwe en Wees -Week 2

Vernuwe en wees – Geestelik gesond 2 Kor 5:17…Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Rom 12:2…Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.   Wees Geestelik Vernuwe…Gesond 7 Geestelike gewoontes Om Jesus lief…