2021 – Prepared to shine

Sermons by Ronnie Barnard

Maar een ding is nodig – Deel 3

Kernteks: Luk 10:42 … maar een ding is nodig … Luk 10:42 … maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Luk 10:39 … Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Mark 4:24 … Pas op…

Maar een ding is nodig – Deel 2

Kernteks: Luk 10:42 … maar een ding is nodig …Luk 10:42 … maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deeluitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.Luk 10:42 … uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.Wat is die een ding?Luk 10:39 … Maria; dié het aan die voete van…