2021 – Prepared to shine

Sermons on Forgiveness

Nuwe Hart – Week 5

Vergewe mekaar – 30 Augustus                            Corine Uys  Kernteks: Ef. 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Kol. 3:13 Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. SOOS DIE HERE JULLE…