Believe Jesus, Speak Jesus, Live Jesus

Sermons on Spiritual Growth

Nuwe Hart – Week 5

Vergewe mekaar – 30 Augustus                            Corine Uys  Kernteks: Ef. 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Kol. 3:13 Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. SOOS DIE HERE JULLE…

Vernuwe en wees – Week 5

Vernuwe en Wees Gesond in jou Verhoudings   “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”         Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore Verhoudings is baie belangrik.…