As ons nie weet – Deel 3

As ons nie weet – Deel 3

As ons nie weet wat om te doen nie – Deel 3

Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar …

ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U.

ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie …

ll Kron. 20:13-15 … hele Juda … voor die Here gestaan … Toe kom die Gees … en sê … nie bevrees … want …

ll Kron. 20:15 … die stryd … saak van God.

ll Kron. 20:17 … staan gereed, bly staan … aanskou die redding …

ll Kron. 20:18,19 … neergeval – aanbid … opgestaan … groot stem te prys.

ll Kron. 20:20 … Glo in die Here … sy profete … aanskou redding.

ll Kron. 20: 21 … beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing (Yadah).

Yadah – met uitgooi van die hande.

Ps. 63:5 Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.

ll Kron. 20:21 … en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê …

ll Kron. 20:21 … Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Rom. 2:4 Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid …

Rom. 2:4 … omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

l Kron. 16:34 (Die lied van Dawid) Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid …

God is liefde – God is goed – God is lig.

ll Kron. 20:22 En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef (Wanneer – uittrek teen)

Luk. 19:37 … met blydskap te prys met ‘n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het …

Luk. 19:40 … as hulle swyg, sal die klippe uitroep.

Jes. 54:1,4 Jubel, onvrugbare, wat nie gebaar het nie! Breek uit in gejubel en juig … wees nie bevrees nie …

ll Kron. 20:22 … toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het …

ll Kron. 20:22 … het die Here ‘n hinderlaag opgestel teen …   

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *