Deur Christus, my krag – Deel 7

Deur Christus, my krag – Deel 7

 

As ek swak is, is ek sterk – Deel 7

Kernteks: ll Kor. 12:9 …want my krag word in swakheid volbring …

Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Hand. 2:17 En in die laaste dae … sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees …

Hand. 2:17 … en julle jongelinge sal gesigte (visions) sien …

Spr. 29:18 As daar geen openbaring (vision) is nie, word die volk bandeloos …

Joh. 14:26 … maar die Trooster, die Heilige Gees … Hy sal julle alles leer en …

Joh. 14:26 … en sal julle herinner (call to mind) aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Herinner – Grieks – Strongs 5279 – Hoop – om – im – nace – ko – put in mind – recollection.

Josua 1:8 … woord mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag … (Ps. 1:2 – … hy oordink …)

Bepeins – Hebreeus 1897 – mutter – murmur – aanhou herhaal – prentjie

Spr. 23:7 Want soos hy in sy siel bereken (bedink), so is hy …

Prov. 23:7 For as he thinketh is his heart, so is he …

Prov. 27:19 … so the mind of man reflects the man.

Matt. 16:23 … Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat …

Matt. 16:23 … omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar …

Matt. 16:23 … maar die dinge van die mense.

Rom. 8:6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar …

Rom. 8:6 … maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede (Shalom)

Rom. 8:7 … omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is … (Matt. 16:23)

Rom. 12:2 … word verander deur die vernuwing van julle gemoed (renewing of your mind) …

Hand. 2:17 … sal gesigte (visions) sien …

Gen. 30:37-38 Toe neem Jakob … en skil daarin wit strepe … vlak voor die vee …

Gen. 30:39 … en die vee het gelam gestreeptes …

Gen. 11:6 … Daar is hulle nou een volk en het almal een taal … en nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees …

Gen. 11:6 … van wat hulle van plan is om te doen (which they have imagined)

Col. 3:2 … let your thoughts dwell on the higher realm, not on this earthly life.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *