Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 6

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 6

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 6

Kernteks: Open. 3:10 Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat …

Open. 3:10 … wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Open. 3:11 Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. (Luk. 21:28 … begin … kyk op …)

l Thess. 5:1 Maar oor die tye en geleenthede (Eindtyd – wegraping en sigbare koms) … het julle nie nodig …

l Thess. 5:1 … nie nodig dat aan julle geskryf word nie (kry die reeks 6 dele) …

l Thess. 5:2 … want julle weet self baie goed dat die dag van die Here ( Wegraping l Thess. 4:13-18) kom net soos ‘n dief in die nag.

l Kor. 15:51 … Ons sal wel nie almal ontslaap nie (l Thess. 4:13-18 … vers 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam …)

l Thess. 4:17 … die lewe oorbly, saam met hulle in wolke (gemeentes) weggevoer (Harpaio – wegraping) word die Here tegemoet in die lug; en so …

l Kor. 15:51,52 … ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink …

l Thess. 5:3 … wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle (wêreld) … sal sekerlik nie ontvlug nie. (Ons ontvlug Luk. 21:36)

l Thess. 5:4 Maar julle, broeders (Sy familie – gemeente), is nie in duisternis, dat … (Jes. 60:1,2 … word verlig …)

l Thess. 5:4 … dat die dag (wegraping) julle soos ‘n dief sou oorval nie (Luk. 21:34-36 … nie skielik oorval nie.).

l Thess. 5:5 Julle is almal kinders van die lig ( Kol. 1:12,13,14 … in die lig – Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring … verlossing … sy bloed …)

l Thess. 5:6 Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

l Thess. 5:8 … nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

l Thess. 5:9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar … (Rom. 4:15 Want die wet werk toorn …)
l Thess. 5:9 … maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *