Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 6