Helde … staan vas in jou grondgebied

Helde … staan vas in jou grondgebied

 13 September        Morne Kruger

Joël 3:10 … laat die swakke sê: Ek is ‘n held.

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers …

Gen 1:28 En En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: … onderwerp dit en heers …

Kol 2:14 En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael.

Kol 2:15 Nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

Luk 8:22-25 … Jesus en Sy dissipels is in ‘n groot storm op die see ..

Luk 8:26-39 …  Jesus en die man vol duiwels …

Ef  6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *