Kinders, dit is die laaste uur – 03 Mei – Deel 1

Kinders, dit is die laaste uur – 03 Mei – Deel 1

Kinders, dit is die laaste uur – Deel 1 – R.Barnard

Kernteks: l Joh. 2:18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar …

l Joh. 2:18 … bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

l Joh. 2:19 Hulle (antichriste) het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle (antichriste) …

l Joh. 2:19 … want as hulle van ons was (wie?), sou hulle by ons gebly het … maar …

l Joh. 2:19 … maar dit moes aan die lig kom dat hulle (antichriste) nie almal van ons is nie.

l Joh. 2:20 En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.

l Joh. 2:27 En die salwing (chrisma -5545) wat julle van Hom ontvang het, bly in julle …
Antichriste – Antichristos (500 Strongs – opponent 47,3 – substitution – 5547 – anti –anointed)

Salwing – 5545 Chrisma

Antichris – teen salwing

Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus (5547 – Salwing) wat my krag gee.

Hand. 11:26 En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente (antichriste) saam vergader en aan ‘n aansienlike skare (groot gemeente) onderwys gegee …

Hand. 11:26 … onderwys gegee; en …
Hand.19:2 … Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het … (Paulus se onderwys).

Hand. 11:26 …onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochië vir die eerste keer Christene (Gesalfdes) genome. (27) … profete …

Hand. 13:1,2 … plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars … het die Heilige Gees gesê … (4) … deur die Heilige Gees uitgestuur … (Christene).

Hand. 26:28 En Agrippa sê vir Paulus: Jy beweeg my byna om ‘n Christen (Gesalfte) te word (Getuienis). Hand. 9:17 … met die Heilige Gees vervul word.
Byna ‘n Christen (Heilige Gees vervul) Hand. 9:17 ( … Sy getuienis).

Hand. 26:29 En Paulus sê: Ek sou wel God wil bid dat sowel byna as heeltemal …

Hand. 26:29 heeltemal (gesalfde) nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so …

Hand. 26:29 .. so mag word soos ek is … (Gees gevuld – gesalfde).

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *