Kinders van die belofte -Deel 1

Kinders van die belofte -Deel 1

Rom 9:8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag

Rom 4:16 Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan

Gen 22:17 … dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos …

Gen 15:5 Daarop lei Hy hom uit na buite (sy tent) met die woorde: Kyk nou op na die hemel … So sal jou nageslag wees. 

Heb 11:27 Deur die geloof het hy (Moses) … sonder om … te vrees, want hy het volgehou soos een wat die Onsienlike sien

Spr 23:7 Want soos hy in sy siel bereken, so is hy

Gen 30:37, 38 Toe neem Jakob … latte … en hy skil daarin wit strepe … en hy sit die latte … vlak voor die vee … waar die vee kom drink.

Gen 30:39 … en die vee het gelam gestreeptes.

Spr 29:18 Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ‘n volk …

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *