Lockdown Essentials – Deel 1 – 10 Mei

Lockdown Essentials – Deel 1 – 10 Mei

Geloof

Efe 3:16…Mag Hy deur sy Gees…aan julle die krag gee om innerlik sterk te word.

17…Dan sal Christus (salwing) deur die geloof in julle woon…

Heb 11:1…Wat is geloof dan ? Dit is n vaste versekering…Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie , waar sal maak.

Gal 3:9…Almal wat glo, word gevolglik geseën saam met die gelowige Abraham.

22…sodat die belofte op grond van geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee sou kon word.

Joh 11:40…Jesus sê toe vir haar: “Het Ek nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie?”

Drie punte om te bespreek. Ons sal graag julle terugvoering wil hoor.
1 – Op ‘n skaal van 1 tot 10 waar staan jou geloofs vlak? 🙏🏼
2 – Wat bou jou geloof op en wat breek dit af? 🙌🏼
3 – Wat kan ek anders doen hierdie week om my geloof op te bou? 👍🏼

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *