Lockdown Essentials – Deel 2 – 17 Mei

Lockdown Essentials – Deel 2 – 17 Mei

Joh 3:16…God het die wêreld SO liefgehad…
1 Joh 4:10…Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het…
Miga 7:18…Wie is ‘n God soos U? U vergewe sonde…U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde.
Rom 8:32…Hy het sy eie Seun nie gespaar nie…Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?
Rom 8:31…Wat is nou ons gevolgtrekking…? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?
Rom 8:38-39… Want ek is versekerd dat geen [  ? ]…ons sal kan skei van die liefde van God…nie

Drie punte om te bespreek. Ons sal graag julle terugvoering wil hoor.

1.Op n skaal van 1-10 hoeveel van God se liefde ervaar jy nou?
2. Wat laat jou meer van God se liefde ervaar, en wat steel dit?
3. Wat kan ek doen om God se liefde vir my meer n werklikheid te maak?

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *