Lockdown Essentials – Deel 3 – 24 Mei

Lockdown Essentials – Deel 3 – 24 Mei

Efe 3:16…Mag Hy deur sy Gees…aan julle die krag gee om innerlik sterk te word.

Vrede
Joh 14:27… my vrede deel Ek met julle…nie soos die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs raak nie.
Fil 4:7…En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
Rom 14:19…Laat ons dan najaag wat tot vrede en…stigting dien.
Matt 13:31…Die koninkryk van die hemele is soos ‘n mosterdsaad wat ‘n man neem en in sy land (hart) saai…
Gal 6:7… want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Job 4:8…Ek het ondervind: dié wat…moeilikheid saai, oes dit ook.
Luk 19:21,22…Ek was bang…Toe sê hy vir hom: ‘Met jou eie woorde sal ek jou veroordeel.
Gal 6:9…’Laat ons dan nie moeg word om goed te doen(saai) nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Drie punte om te bespreek:
1.Tussen 1-10 waar le jou vredes vlak
2. Wat steel jou vrede en wat gee vir jou vrede?
3. Wat kan ek doen om meer van God se vrede te ervaar?

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *