Maar een ding is nodig – Deel 3

Maar een ding is nodig – Deel 3

Kernteks: Luk 10:42 … maar een ding is nodig …

Luk 10:42 … maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Luk 10:39 … Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.

Mark 4:24 … Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar …

Mark 4:24 … en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.

Open 3:18 … van My te koop goud (Woord) … ryk kan word…

Luk 5:5 … ons het die hele nag deur hard gewerk en niks ontvang nie; maar …

Luk 5:5,6 … maar op u woord sal ek die net laat sak … oorvloed … net wou skeur.

Luk 5:4 … laat julle nette sak om te vang.

Joh 21:6 En Hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant … en julle sal kry.

Joh 21:7 Daarop sê die dissipel – die een vir wie Jesus liefgehad het … Dit is die Here!

Matt 8:8 … maar spreek net ‘n woord, en my knieg sal gesond word.

Matt 8:5 … na Hom toe en smeek Hom.

Matt 8:8 … ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar …

Matt 8:8 … spreek net ‘n woord (hoor) …

Matt 8:9 Want ek is ook ‘n man onder gesag, en ek het soldate onder my …

Ps 103:19,20 … en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here …

Ps 103:20 … sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring …

Ps 103:20 … in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

Matt 8:10 … verwonderd … in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.

Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor … (Pas op wat jy hoor)

Rom 10:17 … en die gehoor is deur die woord (Rhema) van God.

Matt  8:13 … Gaan, en laat dit vir jou wees soos jy geglo het …

Matt 8:13 … gesond geword in daardie uur (Toe Jesus spreek).0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *