Nuwe Hart – Week 2

Nuwe Hart – Week 2

Nuwe Hart-Dien Ander
Deur andere te dien, ontdek ek my doel hier op aarde.

Welkom
Nadat almal lekker koffie gedrink en gesels het;
● Verwelkom almal
● Gebruik ‘n toepaslike ysbreker


Woord
1. Gebed: Open met gebed.
2. Lees: Gal. 5:13 (NIV) You, my brothers and sisters were called to be free. Do not use your
freedom to indulge the flesh, rather, serve one another humbly in love.
3. Gesels: Gesels oor die Genadegawes. (Doen die gawe toets voor die tyd)
Hierdie drie stellings is baie belangrik om te onthou:
● Ons dien God deur ander mense te dien.
● Ons dien omdat God vir ons gawes gegee het om mee te dien.
● Jesus het vir ons gewys hoe om te dien.
❖ Mark. 40:45 “Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om
te dien en Sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.” Hoe het Jesus die mense van Sy tyd bedien?
❖ 1 Kor. 12 – Lys van gawes. Probeer om mekaar se gawes te bepaal en bespreek hoe elkeen se
gawes die groep bevoordeel.
❖ 1 Kor. 14:26 “Hoe moet dit dan wees broers? Elke keer as julle bymekaarkom het elkeen
gewoonlik ‘n bydrae om te lewer, ‘n psalm, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal
of klank of uitleg daarvan. Sorg dat alles tot ‘n opbou van die gemeente verloop.” Almal het ‘n
rol om te speel in die groep, weet elkeen wat sy of haar rol is en is elkeen besig om sy/haar
bediening uit te leef in die groep?


Worship-Aanbidding
Maak tyd om vandag God te aanbid, gebruik die playlist wat op ons Woord en Lewe webwerf is onder
Connect, of gebruik die aanbidding wat Sondag tydens die diens gedoen is.


Werke en vrae
Bid vir mekaar en seën mekaar deur elkeen se gawes asook elkeen se rol in die groep te bevestig.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *