Staan Sterk – In Genade

Staan Sterk – In Genade

Gal 5:4 … julle het van die genade verval

Kol 1:6 … die genade van God in waarheid leer ken het.

Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. (Genade) 

Heb 10:26 Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie.

  • Selfregverdiging staan teenoor Genade     –

Gen 4:4 …En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien.

Gen 4:5 Maar Kain en sy offer nie aangesien nie

Gen 4:3 … het Kain van die vrugte van die land aan die Here ‘n offer gebring. 

Gen 4:4 En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring … van hulle vet

Heb 11:4 Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy … regverdig was …

Gen 4:5 Maar … Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. 

Gen 4:7 … die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. 

Judas 1:11 Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding … gestort en … omgekom. 

Gen 4:6 En die Here sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? 

Gen 4:7 Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? …

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *