Vernuwe en Wees -Week 2

Vernuwe en Wees -Week 2

Vernuwe en wees – Geestelik gesond

2 Kor 5:17…Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom

Rom 12:2…Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.

 

Wees Geestelik Vernuwe…Gesond

7 Geestelike gewoontes

 • Om Jesus lief te he

Luk 14:26…As iemand na My toe kom, moet jy My liewer hê as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en susters, en ook nie jou eie lewe gering ag nie. Anders kan jy nie my dissipel wees nie. 

 

Geestelike gesondheid = Liefde…

Mark 12:30…Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag.             

 • Om elke dag alleen tyd te gee vir God

Spr 8:34…Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister, die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drumpel staan en wag. 

 •  Om te leer uit Sy woord en dit te doen

Ps 1:1-2…Dit gaan goed met die mens wat…in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.

Ps 1:3… Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. 

Jak 1:25…’As jy jou egter verdiep in God se volmaakte wet – dié wet wat ’n mens vrymaak – en jy dóén wat die wet sê en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy God se seën verwag op wat jy doen.

 • Om n tiende van jou inkomste te gee vir die Here

Mal 3:10…’Die Here, die Almagtige, sê: “Bring al die tiendes na die stoorkamers sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Toets My hierin of Ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op julle laat reën wat meer as genoeg vir julle sal wees!” 

 • Om ander gelowiges lief te he

1 Joh 4:20… As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar…

Jy kan nie n dissipel van Jesus wees op jou eie nie…dit gaan oor liefde vir ander

Joh 13:35Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. 

 • Om ander te dien en te ondersteun

Mark 10:45…’Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie. 

Hoekom is dien so belangrik vir ons as Christen? 

 • Om Jesus te deel met ander

2 Tim 2:2…en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer.       

 

Matt 28:19…Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. ‘

God wil he dat ons geestelik moet groei en VERNUWE maar dit vra n besluit om hierdie 7 gewoontes in te bou in jou lewe…

 1. Om Jesus lief te he
 2. Om elke dag alleen tyd te gee vir God
 3. Om te leer uit Sy woord en dit te doen
 4. Om n tiende van my inkomste te gee vir die Here
 5. Om ander gelowiges lief te he
 6. Om ander te dien en te ondersteun
 7. Om Jesus te deel met ander

Die Geestelike Gesondheids Wiel bestaan uit 7 geestelike gewoontes wat God wil he ons moet leef om te kan groei.  Gee jouself ‘n telling uit 10 vir elke gewoonte en gebruik dit dan om te sien waar kan jy verbeter. 

Geestelike-Gesondheids-wiel-Connect

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *