Versamel

Versamel

Versamel – Sondag 2 Augustus                        Renaldo Barnard

Joël 1:2 Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die land! Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind? 

Joël 1:9 Spysoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Here; die priesters, die dienaars van die Here, treur. 

Joël 1:16 Is die … blydskap en gejuig weg uit die huis van onse God? 

Joël 1:11 … die oes op die land verlore is.

Joël 1:10 … die olie het verdwyn.

Joël 1:12 … want beskaamd is die vreugde, weg van die mensekinders af.

1 Pet. 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. 

Joël 1:6 … sy tande is leeutande, en dit kan byt soos ‘n leeuin.

Open. 12:11 En hulle het hom (satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis …

Joël 2:12 Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart …

Joël 2:13 En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig … en groot van goedertierenheid …

Joël 2:16 Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suiglinge! Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapvertrek. 

Joël 1:5 Word wakker … omdat dit van julle mond weggeruk is. 

 Joël 2:17 … o Here, spaar u volk … dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God? 

Joël 2:21 Wees nie bevrees nie … juig en wees bly, want die Here doen groot dinge!

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *