Sermon Archive

Week 4: 28 Jun-4 Jul 2020

Renew and Be Emotional Healthy  “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”        Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore We serve an emotional God; a God that cries and laughs with us, a God that gets angry but refuse to let His anger turn to sin. We know the saying: “Hurt…

Week 4: 28 Jun-4 Jul 2020

Vernuwe en Wees Emosioneel Gesond   “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”         Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore Ons dien nie ‘n God wat emosieloos is nie. God huil en lag saam met ons. God word kwaad maar weier dat Sy kwaad in sonde verander. Ons almal ken die…

As ons nie weet – Deel 2

As ons nie weet wat om te doen nie – Deel 2   Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar … ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U. ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie … ll Kron. 20:13 En die hele Juda (Lofprys) het voor die Here gestaan, ook hulle kinders … ll Kron. 20:14…

As ons nie weet – Deel 1

As ons nie weet wat om te doen nie. – Deel 1   Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar … ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U. ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie … (Swak is). l Kor. 8:1 … Die kennis maak opgeblase … (Job 42:5 … hoorsê … nou het my oog…

Vernuwe en wees – Week 3

Vernuwe en Wees Fisies Gesond   “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”         Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore Daar is ‘n Gesegde wat sê: “’n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees”. Wanneer my liggaam gesond is, voel my geestestoestand ook gesond. Wanneer my liggaam vernuwe vir die goeie, voel…

Refuel -21 June

Renew and Be Physically Healthy     “Transformation is more than just putting information in your head. It’s about living out what God is working in you.”        Rick Warren Just Be-“We are human beings, not human doings, and we’re at our best when we’re becoming” Mike Moore There is a saying: “A healthy Spirit lives in a healthy Body” When you feel good about your body, your spiritual health also excels. My relationship with God feels more solid…

Deur Christus, my krag – Deel 7

  As ek swak is, is ek sterk – Deel 7 Kernteks: ll Kor. 12:9 …want my krag word in swakheid volbring … Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hand. 2:17 En in die laaste dae … sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees … Hand. 2:17 … en julle jongelinge sal gesigte (visions) sien … Spr. 29:18 As daar geen openbaring (vision) is nie, word die volk bandeloos ……

Vernuwe en Wees -Week 2

Vernuwe en wees – Geestelik gesond 2 Kor 5:17…Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Rom 12:2…Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.   Wees Geestelik Vernuwe…Gesond 7 Geestelike gewoontes Om Jesus lief te he Luk 14:26…As iemand na My toe kom, moet jy My liewer hê as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en…

Refuel 14 June – 10.30

Renew – Spiritual Health   2 Cor 5:17 …Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!    Rom 12:2 …Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.   How does God renew us?    TODAY …To be Spiritually Renewed … Healthy … Strong   7 Spiritual Habits          To love Jesus   Luke 14:26 …If you want to be…

Vernuwe en Wees -Week 1

Week 1: 7-13 Junie 2020 Vernuwe en Wees…. Alles is nuut. Ons begin elkeen eintlik weer van vooraf. Die wêreld was al ‘n paar keer hier, maar vir ons is dit die eerste keer. Ons moet ons denke en lewens aanpas in ‘n nuwe wêreld. Hoe doen ek dit? Hoe verander ek my denke en lewe? In hierdie reeks wil ons jou begelei om jou denke en lewe weer van vooraf te vernuwe. In hierdie reeks gaan ons kyk hoe…