99 – Met Ope Arms – Deel 3

99 - Met Ope Arms - Deel 3

Sep 18, 2022
Series: 99
Book: Luke

Speaker: Renaldo Barnard

Lukas 15:4 (NLV)
As jy 100 skape het en een het VERDWAAL en VERLORE geraak, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan SOEK tot jy hom kry nie?

Luk 15:12
… vir sy vader gesê: … GEE MY … wat my toekom.

Luk 15:13
En nie baie dae daarna nie… WEGGEREIS na ‘n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur LOSBANDIG te lewe.

Luk 15:14
En toe hy ALLES DEURGEBRING het, kom daar ‘n swaar hongersnood … en hy het begin GEBREK ly.

Luk 15:16
En hy het VERLANG… en NIEMAND (NIKS) het dit aan hom gegee nie.

Luk 15:17-18
Maar hy het TOT HOMSELF GEKOM en gesê … Ek sal opstaan en na my vader gaan …

Luk 15:18-19
… EK SAL … Sê: Vader, ek het GESONDIG teen … U, ek is nie meer werd … nie; maak my…

Luk 15:20
… En toe hy nog VER WAS, het sy vader hom GESIEN en innig jammer vir hom gevoel …

Luk 15:20b
… Vader … gehardloop en hom OMHELS (MET OPE ARMS).

Luk 15:24
… hierdie seun van my was DOOD en het weer LEWENDIG geword; en hy was VERLORE en is GEVIND. En hulle het begin vrolik word.