As ons nie weet – Deel 4

As ons nie weet – Deel 4

As ons nie weet wat om te doen nie – Deel 4 

Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons doen nie, maar …

ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U.

ll Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie …

ll Kron. 20:22 En op die oomblik toe hulle die lofsang (Yadah) aanhef, het …

Ps. 63:5 Só sal ek U prys my lewe lank,  in u Naam my hande ophef …

Ps. 63:4 Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.

ll Kron. 20:21 … by die uittrek op die voorpunt … moes sê: Loof …

ll Kron. 20:21 … Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Jona 2:1 En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis … en gesê …

Jona 2:2 … en gesê: Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep … U het my stem gehoor.

Jona 2:8 … verlaat die Een wat vir hulle goedertieren is.

Jona bid vir 8 verse.

Jona 2:9 Ek daarenteen sal aan U offer met ‘n stem van lof …

Jona 2:10 Daarop het die Here die vis beveel …

Hand. 16:24 … hulle in die binneste gevangenis gewerp … blok vasgemaak.

Hand. 16:25 En omtrent middernag het … gebid …

Hand. 16:25 … en lofliedere tot eer van God gesing … geluister.

Hand. 16:26 … het al die deure oopgegaan …

Dan. 6:11 … net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het …

Dan. 6:11 … het … op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God …

Dan. 6:21 … Daniël, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos?

Dan. 6:24 … So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder … letsel … omdat hy op sy God vertrou het.

Dan. 6:29 En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering …

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *