As ons nie weet – Deel 6                  

As ons nie weet – Deel 6                  

As ons nie weet wat om doen nie – Deel 6                       Past. Ronnie Barnard  

Kernteks: ll Kron. 20:12 … en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar …

ll Kron. 20:12 … maar ons oë is op U.

ll Kron. 20:22 En op die oomblik toe hulle die lofsang (Yadah) aanhef, het …

ll Kron. 20:22 … het die Here ‘n hinderlaag opgestel (lokval) …

ll Kron. 20:22 … wat teen Juda (Lofprysing) gekom het, sodat hulle verslaan is (Jou vyand is verslaan).

Kol. 2:15 … en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

ll Kron. 20:25 Daarop het Jósafat … gekom om die buit in te samel …

Gal. 3:8 En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het …

Gal. 3:8 …het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde …

Gal. 3:8,9 … In jou sal al die volke geseën word. Sodat …

Gal. 3:9 Sodat die  wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham.

Ef. 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons …

Ef. 1:3 … wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus …

Rom. 8:32 Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe …

Rom. 8:32 … hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadelik skenk nie?

ll Kron. 20:25 … gekom om die buit in te samel …

Rom. 8:17 … en as ons kinders is, dan ook erfgename van God … 

ll Kron. 20:11 … deur te kom om ons uit u besittings te verdrywe wat U aan ons as ‘n eiendom gegee het.

ll Kor. 1:20 Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen …

Rom. 10:10 … want met die hart glo ons tot geregtigheid en …

Rom. 10:10 … en met die mond bely ons tot redding (Soteria).

Gen. 17:5 Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar …

Gen. 17:5 … maar jou naam sal wees Abraham (Vader van ‘n menigte) …

Ef. 1:3 … geseën het met alle geestelike seëninge …

Kol. 1:16 … want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is …

Kol. 1:16 … wat sienlik en onsienlik is …

Gen. 1:3 En God het gesê …

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *