As ons nie weet – Deel 5

As ons nie weet – Deel 5

 

 

Kernteks: ll Kron. 20:12  … en ons weet nie wat ons moet doen nie …

Il Kron. 20:12 … maar ons oë is op U.

Il Kron. 20:12 … Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie …

ll Kron. 20:22 En op die oomblik toe hulle die lofsang (Yadah) aanhef, het …

ll Kron. 20:21 … by die uittrek op die voorpunt … moes sê: Loof …

ll Kron. 20:21 … Loof die Here want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

ll Kron. 20:22 … lofsang aanhef, het die Here ‘n hinderlaag opgestel teen …

ll Kron. 20 :22 … wat teen Juda (Lofprysing) gekom het, sodat hulle verslaan is.

ll Kron. 20: 22 … ‘n hinderlaag opgestel … 

l Kor. 2:7  Maar ons spreek die wysheid van God … wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid …

l Kor. 2:8 … wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie – want …

l Kor. 2:8 … want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie .

l Kor. 1:18 Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan … (Alle hoop verloor).

l Kor. 1:18 … maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.

l Kor. 1:21 … het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red …

Kol. 2:14 … en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was …

Kol. 2:14 … uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael …

Kol. 2:15 … nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle …

Kol. 2:15 … en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur …

Kol. 2:15 … en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Open. 5:9 … want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit … en ons …

Open. 5:10 … en het ons konings en priesters vir onse God gemaak … heers.

Rom. 5:17 … veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade (Kruis) en …

Rom. 5:17 … en van die gawe van geregtigheid ontvang (Rom. 5:21) in …

Rom. 5:17 v

l Kor. 2:14 Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat …

ll Kor. 2:14 … en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.

One Comment

  1. Pierre

    Dankie pastoor Ronnie, die woord van God bereik ons in London ons is so geseend om die woord van Woord and Lewe deur die internet hier ook na kan luister.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *