Beter Saam – 1

June 26, 2022

Book: Corinthians

Rom 12:5 (NLV)

Al is ons BAIE, vorm ons SAAM een liggaam omdat ons aan Christus VERBIND is, en as ledemate van hierdie één liggaam hoort ons SAAM en het ons mekaar nodig.

Fil 2:4 (NLV)

Julle moenie net elkeen na sy eie BELANGE omsien nie, maar ook na mekaar se belange.

Kol 2:6

Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, WANDEL so in Hom.

  1. Dit is Veiliger

Gen 2:18

Ook het die Here God gesê: Dit is nie GOED dat die mens ALLEEN is nie.

Pred 4:10 (NLV)

As een mens VAL, kan sy vriend hom OPHELP. Maar as een val wat ALLEEN is, is daar niemand om hom op te HELP nie.

Pred 4:12 (NLV)

Iemand (Vyand) kan die een aanval, maar die twee kan WEERSTAND bied. ’n Driedubbele tou breek nie maklik nie.

  1. Gee en kry Ondersteuning

Pred 4:9 (DB)

Twee is BETER as een, want twee mense kan MEER regkry as net een.

Heb 13:1 (DB)

Julle moet in liefde LOJAAL bly teenoor mekaar soos broers (familie) dit doen.

Ef 4:16 (DB)

… So GROEI die liggaam en word dit STERK omdat die verskillende liggaamsdele in liefde en lojaliteit mekaar HELP.

Gal 6:10 (DB)

Terwyl ons die kans het, moet ons dus GOED DOEN aan alle mense, maar veral aan medegelowiges…

  1. Dit is wys

Spr 11:14 (NLV)

Sonder goeie LEIDING stort ’n volk in duie; dit is veilig (wys) om baie raadgewers te hê.

Spr 26:12 (NLV)

Daar is meer hoop vir ’n dwaas as vir iemand wat DINK hy is baie SLIM.

1 Kor 14:26,31

… Elke keer as julle BYMEKAAR, het elkeen gewoonlik ‘n BYDRAE om te lewer … sodat almal daaruit kan leer en almal BEMOEDIG kan word.