Deur Christus, my krag -Deel 6

Deur Christus, my krag -Deel 6

As ek swak is, is ek sterk – Deel 6  –  7 Junie 2020

Kernteks: ll Kor. 12:9 … want my krag word in swakheid volbring …

Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus (Salwing) wat my krag gee.

Luk. 24:49 … totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.

Hand. 2:4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het … (oorloop)

Hand. 2:4 … en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het …

Hand. 2:4 … om uit te spreek. (Hand. 10:46 … het gehoor hoe hulle in tale spreek …)

l Kor. 14:2 Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want …

l Kor. 14:2 … want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.

l Kor. 14:14 Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar …

l Kor. 14:14 … maar my verstand is onvrugbaar. (Nie betrokke nie).

l Kor. 14:15 … Ek sal met die gees bid … (Tale) maar …

l Kor. 14:15 … maar ek sal ook met die verstand bid (Verstaanbare taal bid).
l Kor. 14:15 … Ek sal met die gees psalmsing (talesang), maar ek …

l Kor. 14:15 … maar ek sal ook met die verstand psalmsing (Afrikaans of Engels).

l Kor. 14:2 … maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Rom. 8:26 … swakhede te hulp … onuitspreeklike sugtinge.

l Kor. 14:16 Anders, as jy met die gees dank (tale), hoe sal hy …

l Kor. 14:16 … amen sê op jou danksegging, aangesien …

l Kor. 14:16 … aangesien hy nie weet wat jy sê nie.

l Kor. 14:4 Hy wat in ‘n taal spreek, stig himself …

l Kor. 14:18 Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal (Bid in die gees) …

l Kor. 14:14 Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees (Deur die Gees) …

Joh. 4:23 … wanneer die ware aanbidders die Vader in gees (Tale) en waarheid sal aanbid; want …

Joh. 4:23 … want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Hand. 1:8 … maar julle sal krag (Dunamos) ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en …

Krag – Grieks – Strongs 1411 – Dunamis 1412 – Dunamoo – Strengthen

l Kor. 14:4 … taal spreek, stig homself … Dunamoo – krakopwekker

ll Tim. 1:6 … die genadegawe … soos ‘n vuur weer moet aanblaas … (7) Want …

l Thess. 5:19 Blus die Gees nie uit nie.

Hand. 6:5 … gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees …

Hand. 7:51 Julle … julle weerstaan altyd die Heilige Gees …

Hand. 7:54,55 … het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees …

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *