Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 4

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 4

Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing – Deel 4

 

Kernteks: Open. 3:10 Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat …

                                                                                                                                    

Open. 3:10 … wat oor die die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

 

Open. 3:11 Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.

 

Ex. 2:24 En God het hulle gekerm (gesug) gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham (Matt. 26:28 … die bloed van die nuwe testament … ) (ll Kor.5:2 … sug …)

 

Ex. 10:22 … kom daar ‘n dik duisternis in die hele Egipte … (23) … Maar … Israel het lig in hulle woonplekke gehad.

 

Ex. 11:6 … daar sal ‘n groot gejammer in die hele Egipteland wees … soos … (ons tyd).

 

Ex. 11:7 Maar teen geeneen van Israel … kan weet dat die Here maak ‘n onderskeid (nou ook) (wat het Israel gered?) …

 

Ex. 12:5 Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek … (l Kor. 5:7 … want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus).

 

Ex. 12:8 En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai …

(Joh. 6:57)

 

Joh.6:57 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

 

Ex. 12:11 En só moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in julle hand … ‘n Pasga …

 

Ex. 12:11 … ‘n Pasga van die Here is dit. (Hebrews – pawd –sakh- hop, skipover exemption – vrystelling- verskoning)

 

Ex. 12:13 Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees, aan die huise waarin julle is: En …

 

Ex. 12:13 … En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees … nie.

 

Ex. 12:22,23 … stryk aan die bloed … wanneer Hy die bloed sien … verbygaan en die verderwer (duiwel) nie toelaat … om te slaan (steel – roof) nie.

 

Job 35:9 Vanweë die menigte van verdrukkinge skreeu hulle: hulle roep om hulp oor die geweld van die grotes (Nuwe wêreld orde)

 

Job 35:10 Maar niemand sê nie: Waar is God, my Maker, wat lofsange gee in die nag. (Donker tyd)

 

Hand. 16:25,26 … middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing … skielik … aardbewing … deure oopgegaan … losgeraak.

 

Open. 5:9 Toe sing hulle ‘n nuwe lied … want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop … en …

 

Open. 5:10 … en het ons konings en priesters vir onse God gemaak … heers.

 

Rom. 5:17 … veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in …

 

Rom. 5:17 … in die lewe heers deur die Eén, Jesus Christus.

 

Fil. 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus (Salwing) wat my krag gee.

 

l Joh. 2:19 Kinders, dit is die laaste uur … die Antichris kom.

 

l Joh. 2:20 En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.

 

l Joh. 2:27 … salwing julle aangaande alles leer … in Hom bly.          

 

 

Nagmaal:

Heb. 8:6 … Hy (Jesus) ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.

 

l Kor. 11:23 … dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood  geneem het …

 

l Kor. 11:24 … het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.

l Kor. 11:25 … Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed …

 

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *