DIEPER met God en WYER met Mense – Deel 1

January 15, 2023

Series: Dieper Met God

Topic: Promise, Vision

 

15 Januarie 2023

Openb 22:1 (NLV)
Toe het die engel aan my die RIVIER met LEWEGEWENDE WATER GEWYS … en VLOEI vanaf die TROON VAN GOD en van die LAM.

Eseg 47:1 (NLV)
… Daar het ek ’n STROOM water GESIEN wat onder die TEMPEL … UITVLOEI…

Eseg 47:9 (NLV)
ORAL waar hierdie rivier loop, BRING DIT LEWE … Waar die water OOK AL VLOEI, sal ALLES LEWE.

Eseg 47:9 (53)
… en daar sal ‘n MENIGTE VISSE wees, omdat HIERDIE WATERS DAARHEEN (VLOEI) …

Eseg 47:10 (NLV)
… ALLERHANDE SOORTE vis …

Eseg 47:12 (NLV)
Daar sal ELKE MAAND ’n vrugte-oes wees … Die vrugte sal KOS WEES en die blare sal GENESING BRING.

Eseg 47:11 (NLV)
Die MOERASSE en KUILE se water sal egter NIE VARS WORD NIE …

Eseg 47:3-5 (NLV)
… Toe laat hy my DEUR DIE WATER LOOP … ENKELDIEP… KNIEDIEP… tot by my HEUPE… ’n rivier waardeur (EK) NIE KON LOOP NIE … (GEEN MENS kon deur loop nie)

Jos 1:2 (83)
Maak JY nou GEREED en TREK DEUR DIE (RIVIER) …, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat Ek aan hulle … GEE (BELOOF HET).

Jos 1:3 (NLV)
…Soos Ek vir Moses BELOWE HET, sal Ek ELKE PLEK waar julle kom vir julle GEE.

Jos 1:5-6 (DB)
Jou hele lewe lank sal NIEMAND (EN NIKS) JOU KAN OORWIN nie. Ek sal BY JOU WEES … Ek sal jou NOOIT IN DIE STEEK LAAT … WEEK STERK, vertrou My BLINDELINGS.

Hand 4:13 (53)
En toe hulle die VRYMOEDIGHEID van … EENVOUDIGE MANNE (SIEN) was hulle VERWONDERD …

Hand 1:4 (83)
… bly wag op die GAWE wat die Vader BELOWE het, soos julle van My GEHOOR het.

Joh 7:38 (53)
Hy wat in My GLO, soos die Skrif sê: strome van LEWENDE WATER sal uit sy BINNESTE VLOEI.