Dieper met God en Wyer met mense – Deel 4

Dieper met God en Wyer met mense 4 – Renaldo Barnard

5 Februarie 2023

Eseg 47:9 (NLV)
ORAL waar hierdie rivier loop, BRING DIT LEWE … (VRUG)

Joh 4:14 (53)
Maar ELKEEN WAT DRINK van die water … sal in ewigheid NOOIT DORS KRY NIE, maar … wat EK HOM SAL GEE, sal in hom word ‘n FONTEIN VAN WATER wat OPSPRING tot in die ewige lewe.

Psm 63:2
O God, U is my God, U SOEK EK; my SIEL DORS NA U, my VLEES SMAG NA U, in ‘n dor en UITGEDROOGDE LAND, SONDER WATER.

Eseg 47:1
DAARNA het hy my TERUGGEBRING na die INGANG van DIE HUIS, en kyk, daar het WATERS UITGESTROOM … van DIE HUIS uit …

Psm 84:3-8
My SIEL VERLANG, ja, SMAG na die VOORHOWE van die Here … WELGELUKSALIG is hulle wat WOON IN U HUIS … As hulle deur die DROË LAAGTE TREK, maak hulle dit ‘n FONTEINLAND … Hulle gaan van KRAG TOT KRAG …

Jak 4:8
NADER (DIEPER) TOT GOD, en HY SAL tot JULLE NADER. Reinig die hande, julle sondaars, en SUIWER DIE HARTE, julle DUBBELHARTIGES!

Open 3:17
… JY SÊ: Ek is RYK en het verryk geword en HET AAN NIKS GEBREK NIE; en JY WEET NIE dat dit jy is wat ELLENDIG en BEKLAENSWAARDIG en ARM en BLIND en NAAK is nie.

Luk 15:17-18
Maar hy het tot HOMSELF GEKOM EN GESÊ: EK SAL OPSTAAN en na MY VADER GAAN, en ek SAL VIR HOM SÊ: Vader, EK HET GESONDIG …

Joh 6:37
… Ek sal HOM wat na MY TOE KOM NOOIT UITWERP NIE.

Nagmaal:

Joh 6:35
En JESUS SÊ vir hulle: Ek is die BROOD VAN DIE LEWE; WIE NA MY TOE KOM, sal NOOIT HONGER KRY nie; en WIE IN MY GLO, sal NOOIT DORS kry nie.