JONA – WAAR IS JY? – DEEL 1

JONA – WAAR IS JY? – DEEL 1

Renaldo Barnard – 15 Augustus 2021

Jona 1:2 “Maak klaar en gaan na die groot stad Nineve toe! Praat ernstig met hulle, want Ek het hulle slegte lewenswyse raakgesien.”

1. Die mens se hart

Jona 1:3Maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan om van die Here af weg te kom…”

2. Hoekom storms?

Jona 1:4 “… Daar het ’n hewige storm ontstaan en gedreig om die skip te laat sink.”

Jona 1:5 “… Terwyl dit alles gebeur het, het Jona afgegaan … en daar gelê en geslaap.”

Jona 1:6 “… vir hom geskreeu: “Hoe kan jy in sulke omstandighede slaap? Staan op en bid tot jou god! …”

Jona 1:12 “Jona het hulle geantwoord: “Gooi my in die see en dit sal kalm word. Ek weet ék is die oorsaak van hierdie groot storm.”

3. God se liefde

Mark 4:39 “Jesus het opgestaan, die stormwind ernstig aangespreek en vir die see gesê: “Bedaar! Word kalm!” Toe het die wind gaan lê en daar het ’n groot rustigheid gekom.”

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *