Julle weet wat hom teëhou – Deel 3

Julle weet wat hom teëhou – Deel 3

Kernteks: II Thess 2:6 “En nou, julle WEET wat hom (Antichris – bose) TEËHOU… “


II Thess 2:6 “… wat hom TEËHOU, sodat hy op sy tyd GEOPENBAAR kan word.”


II Thess 2:7 “… VERBORGENHEID van die ongeregtigheid IS aan die WERK, net totdat hy (liggaam van Christus) wat nou TEËHOU uit die WEG GERUIM is.”


Ef 1:20,21 “… opgewek … laat sit … bo ALLE owerheid en mag … naam …”


Ef 1:22 “… alle dinge ONDER sy voete ONDERWERP en Hom as HOOF bo alle dinge aan die GEMEENTE gegee … V 23 … wat sy LIGGAAM is …”


Hebr 12:23 “By die FEESTELIKE vergadering en die GEMEENTE van eersgeborenes wat in die hemel OPGESKRYWE is … “


Die feestelike VERGADERING.
Joyful GATHERING of God – registered in HEAVEN.


I Pet 2:5 “… soos LEWENDE stene OPBOU, tot ‘n GEESTELIKE huis, ‘n heilige PRIESTERDOM … V9 … koninklike priesterdom …”


I Pet 2:9  ” … ‘n VOLK (Sy bruid – kerk) as EIENDOM verkry (Hand 20:28 … die GEMEENTE van GOD te versorg, wat Hy DEUR sy eie bloed VERKRY het).”


I Pet 2:9  “… verkry, om te VERKONDIG die deugde (to proclaim the WONDERFUL acts of God … may declare the PRAISES of Him who …)”


I Pet 2:9  “… van Hom wat julle UIT die DUISTERNIS geroep het tot sy WONDERBARE lig.”


Luk 10:17 ” … het met BLYDSKAP (Hebr 12:23) teruggekom en GESÊ: Here, ook die DUIWELS (Antichris) ONDERWERP hulle aan ons in u NAAM.”


Luk 10:20  “… maar wees liewer BLY dat julle NAME in die hemele opgeskrywe is (REGISTERED in heaven).”


Luk 10:21 “In DIESELFDE uur het Jesus Hom in die GEES verheug (Jesus was filled with JOY by the Holy SPIRIT) …”


Hand13:50,52  “… ‘n VERVOLGING in die lewe geroep … en die dissipels is VERVUL met BLYDSKAP en met die Heilige GEES.”


Jes 51:1,3 “luister na My, JULLE … wat die HERE soek … vreugde en blydskap sal daarin GEVIND word … a(Jes 51:11 … vreugde en BLYDSKAP sal hulle verkry; kommer en GESUG vlug weg).”

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *