Kersdiens

Kersdiens

Dec 25, 2022
Series: Kersdiens
Book: 1 Timothy

In Sy voorsienigheid het Hy reeds ‘n plan gehad!
1 Pet 1:19,20; 1 Tim 2:3.

Hoekom het Hy die mens gemaak met die kapasiteit om te ……………….?

Hoekom laat God ……………. toe?

Daarom het Hy ons veel meer gegee. 2 Pet 1:3,4.

…………………….. Joh 14:27; Joh 16:33.

……………………… Rom 5:5; 1 Joh 4:12.

……………………… Heb 6:18,19; Heb 12:1 Mess.

Ons leef in ‘n …………………………..! Openb 21:4,5.

————————————————————————————————-
Dallas Willard: Much of our distress comes from a failure to realise that our lives lies before us …!